Dynamicky meniaca sa spoločnosť prináša medzi bežných ľudí nové témy. Tie mnohokrát prinášajú do spravodajstva odborné pojmy, ktoré čitateľ/poslucháč/divák nemá odkiaľ poznať.
Ak je téma dostatočne pútavá a dlhšie sa udrží v centre jeho pozornosti, intuitívne zistí, čo sa pod pojmom viac-menej skrýva. No ako to funguje pri okrajových témach? Kto im rozumie?

Ktorý človek má dosť energie, aby po príchode z práce si sadol a začal študovať, čo presne znamenajú pojmy, s ktorými sa stretol v novinách, či televízii?

Ekonomika sa z čisto odbornej roviny stala aj spoločenskou témou a mnoho ľudí vie, čo znamenajú pojmy inflácia, či HDP, hoci sa o nich nikdy neučili. Iné témy takýto vývoj len čaká.
Napríklad - viac sa hovorí o súdnictve - no kto rozlišuje rozdiel medzi súdnou a sudcovskou radou?

Tento projekt je zameraný práve na takéto "vychytávky". Snažíme sa o to, aby si ľudia relaxačnou formou overili, nakoľko presne vedia dohadnúť, čo sa pod rôznymi pojmami skrýva, prípadne nakoľko reálna je ich predstava - napríklad o veľkých peniazoch.

Dúfame, že okrem relaxu táto stránka prinesie aj "vyladenie" vedomostí.
Veríme, že lepšie informovaní ľudia dokážu robiť zodpovednejšie rozhodnutia. A to iste nie je nikdy na škodu. Pár viet "naviac" sa možno dozvedieť ku každej otázke - stačí pri vyhodnotení klinúť na možnosť "dozvedieť sa viac", ktorá je uvedená pri každej odpovedi.

Kvízy v kategórii Komunálne voľby mohli vzniknúť vďaka podpore: Ambasáda Spojených štátov amerických - Embassy of the United States of America.