Zodpovedané otázky v jednotlivých mesiacoch

Ajax-loader

Celkový počet správne a nesprávne zodpovedaných otázok

Ajax-loader

Najťažšia otázka testov

 
Ajax-loader

Najľahšia otázka testov

 
Ajax-loader

Najlepšie hodnotený test