Random
Rozumiete správam o súdnictve?
1 / 10
1. Predseda súdu - kto to je?