Random
Koľko berie prezident a koľko dôchodca? Poznáte fakty o príjmoch?
1 / 10
1. Tento kvíz neberte ako test vedomostí (ak práve nie ste účtovník zameraný na mzdy...), ale ako príležitosť zistiť, či máte základnú predstavu ("šajn") o niektorých číslach.
Snažili sme sa vybrať čísla, ktoré mnohých môžu prekvapiť.
Akú hodnotu má minimálna mesačná mzda (k 31.12.2010)?