Random
Veľká tipovačka: Ako asi míňa štát?
1 / 10
1. POZOR - tento kvíz by s istotou nevyplnil ani minister financií. Berte ho ako relax - budete vysoko nadpriemerný, keď aspoň pri niektorých otázkach budeme mať "tušáka", koľko štát míňa peňazí.
Vybrali sme čísla, ktoré nás samých prekvapili - teda na tomto teste sú najzaujímavejšie správne odpovede...

Koľko peňazí v roku 2010 minul štát?
(Bez výdavkov obcí, VÚC a poisťovní.)