Random
Random quiz
1 / 5
1. Ak sa v meste prejednáva vec, na ktorej má primátor osobný záujem, môže rozhodovať? (Napríklad, keby sa rozhodovalo o dotácii pre klub, ktorý vedie jeho manželka. Môže ju prideliť, ak má kompetencie? Ako primátor má objektívne rozhodnúť o verejných zdrojoch - verejný záujem, ale dotácia pôjde manželke - osobný záujem.)