Random
Random quiz
1 / 5
1. Čo znamená pojem "právnická osoba"?