Random
Random quiz
1 / 5
1. Aký veľký je dlh Banskej Bystrice? (Koľko percent tvorila celková suma dlhu mesta pre rok 2013 zo skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka)